política de privacitat

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament 1720/2007, CB ROSER, propietària de la web és informa els Usuaris dels següents extrems:

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CB ROSER

Les dades personals dels clients són tractats per CB ROSER, en un fitxer automatitzat propietat de l’empresa i registrat davant l’AEPD. Les dades són lliurades a CB ROSER voluntàriament per vostè i a fi que puguem atendre la seva consulta, ens autoritza el seu tractament. La finalitat de l’esmentat fitxer és únicament la de mantenir la relació comercial amb el client i l’enviament de comunicacions promocionals dels nostres serveis per correu electrònic. L’afectat podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit junt fotocòpia del seu DNI.o document equivalent en Carrer de la Marina, 111, 08018 Barcelona.

EXISTÈNCIA DE FITXER

Les dades personals que ens facilitin els Usuaris, lliure i voluntàriament, a través del formulari habilitat a aquest efecte en aquesta web site, seran incorporats al fitxer titularitat i responsabilitat de CB ROSER, amb domicili social en Carrer de la Marina, 111, 08018 Barcelona, estant registrat aquest fitxer en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. A aquest efecte CB ROSER estableix les barreres tècniques necessàries perquè, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els Usuaris hagin llegit i acceptat la present POLÍTICA DE PRIVACITAT específica per a cada apartat.

FINALITAT DEL FITXER

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que CB ROSER realitza té com a finalitat proporcionar als Usuaris informació, notícies, promocions i ofertes i qualsevol tipus de novetat legislativa, jurisprudencial i doctrinal en els temes jurídics de la nostra especialitat, a més d’informació relativa a finançament, inversions i ajudes econòmiques a empreses.

RECOLLIDA DE DADES

A través del formulari de recollida de Dades s’informarà l’Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, la finalitat de la recollida de les dades, així com les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los. L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests. DRETS DE L’USUARI
En el cas que l’Usuari consideri oportú exercitar els drets que li assisteixen, en concret els drets Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, en la següent adreça electrònica cproser1933@gmail.com o bé per correu ordinari a Carrer de la Marina, 111, 08018 Barcelona, sempre amb còpia del DNI o document equivalent.

TRACTAMENT I CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l’usuari són l’equip de CB ROSER i aquells ens col·laboradors en els quals s’organitza el bufet per a la prestació de serveis jurídics, així com els estaments oficials que per llei sol·licitin la cessió de les dades. En la nostra pàgina web no existeixen enllaços que permetin la comunicació de les seves dades personals a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals. D’acord amb l’anterior entenem que el fet que ens faciliti les seves dades ens autoritza expressament a tractar-los i cedir-los a terceres persones físiques i jurídiques publiques o privades per als fins a dalt indicats.

MESURES DE SEGURETAT

CB ROSER garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. En aplicació del que s’estableix en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal CB ROSER ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequades a la qualitat de les dades facilitades pels Usuaris, procurant instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ

CB ROSER es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials respecte a la LSSI i LOPD i altres normatives del sector.